PRIVACY 
STATEMENT

Privacybescherming

Door persoonlijke gegevens op de Fruity King website in te voeren en door gebruik te maken van de automatische vraag-en-antwoordmogelijkheid gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Fruity King respecteert de algemene privacyregels en zal ervoor zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de databases van Fruity King. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De Fruity King website zal de door u aangeleverde persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan Fruity King en niet aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Fruity King website en zijn bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld. Om Fruity King in staat te stellen de Fruity King website op uw persoonlijke voorkeuren toe te spitsen, maakt de Fruity King website gebruik van zogenaamde cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Elk bericht of materiaal dat u naar de site verzendt via e-mail of op een andere manier, met inbegrip van gegevens, vragen, commentaar, suggesties, kritiek en dergelijke, zal als zodanig behandeld worden, dat wil zeggen: niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Alles wat u doorgeeft of verzendt, wordt eigendom van Fruity King en mag gebruikt worden voor elk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, overdracht, publicatie, uitzending en verzending. Bovendien staat het Fruity King vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken uit elk bericht dat u naar de site zendt voor elk willekeurig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten die gebruikmaken van dergelijke informatie. Wanneer u foto's verschaft, geeft u Fruity King impliciet de toestemming om deze beelden te reproduceren en te gebruiken in associatie met de handelsmerken van Fruity King.